Adatvédelem
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

Adatvédelem

Jelen Szabályzat célja, hogy a bambuszparketta.com weboldal látogatói részletes és egyértelmű tájékoztatást kapjanak személyes adataiknak kezeléséről, különösen a kezelt adatok fajtáiról, az adatkezelés jogalapjáról, valamint az adatkezeléssel kapcsolatos jogaikról és jogorvoslati lehetőségeikről.

Adatkezelő és a weboldal működtetője: IPS Király Kft. (székhely: 1144. Budapest, Nagy Lajos Király útja 110-112.; cégjegyzékszám: Cg. 01 09 898 114)

A Honlap működtetése során a kötelezettséget vállalunk valamennyi hatályos adatkezelésre és adatvédelemre vonatkozó jogszabály rendelkezéseinek betartására, különös figyelemmel az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény („Infotv.”), az egyének védelmét a személyes adatok gépi feldolgozása során szabályozó 1998. évi VI. törvény, a sajtószabadságról és a médiatartalmak alapvető szabályairól szóló 2010. évi CIV. törvény, a médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról szóló 2010. évi CLXXXV. törvény rendelkezéseire, valamint a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnak a vonatkozó ajánlásaira, állásfoglalásaira. Továbbá figyelemmel vagyunk és betartjuk a vonatkozó európai uniós jogszabályokat is, így különösen a személyes adatok kezeléséről szóló 95/46/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvet, amennyiben ezek közvetlenül alkalmazandóak.

Az adatkezelés jogalapja
Az Ön egyes személyes adatainak kezelésére az Ön megfelelő tájékoztatáson alapuló önkéntes hozzájárulása alapján kerül sor.

A Honlap használatával Ön kifejezetten elfogadja és hozzájárul a jelen Szabályzatban meghatározott személyes adatainak a jelen Szabályzat szerinti gyűjtéséhez, kezeléséhez.

Személyes Adatok köre és adatkezelés célja

Cookie (süti)
A weboldalt kiszolgáló rendszer és az analitikai eszköz az oldal megtekintésekor egy cookie-t hoz létre, azzal a céllal, hogy rögzítse a látogatással kapcsolatos információkat (meglátogatott oldalaink, az oldalainkon töltött idő, böngészési adatok, kilépések, stb.), amelyek azonban a látogató személyével kapcsolatba nem hozható adatok.

Ez az eszköz segít a weboldal ergonómia kialakításának javításában, felhasználóbarát weboldal kialakításában, a látogatók online élményének fokozása érdekében.

A ipskiraly.hu az analitikai rendszereket nem használja személyes információ gyűjtésére.

A legtöbb internetes böngésző automatikusan elfogadja a cookie-kat, a látogatóknak azonban lehetőségük van ezeket kitörölni, vagy automatikusan visszautasítani. Mivel minden böngésző eltérő, a látogató egyénileg, a böngésző eszköztár segítségével állíthatja be a cookie-kal kapcsolatos preferenciáit. Lehetséges, hogy bizonyos tulajdonságokat nem tud használni internetes oldalunkon, amennyiben úgy dönt, hogy nem fogadja el a cookie-kat.

A sütiket letilthatja a böngészője beállításaiban. Amennyiben ezt nem teszi meg, illetve ha az “Elfogadom” feliratú gombra kattint, azzal elfogadja a sütik használatát.

Amennyiben szeretné letiltani a sütik használatát, azt a böngésződben teheti meg a következő módon:
Firefox: A tájékoztatást itt olvashatod
Google Chrome: A tájékoztatást itt olvashatod
Internet Explorer: A tájékoztatást itt olvashatod
Safari: A tájékoztatást itt olvashatod

Webanalitikai és hirdetés-kiszolgáló külső társaságok
A Szolgáltató a Weblap működéséhez külső webanalitikai és hirdetés-kiszolgáló társaságokat vesz igénybe, amelyek a Szolgáltatótól függetlenül végzik tevékenységüket.

A Szolgáltató a Google Inc. Google Analytics és Google Adwords szolgáltatását használja. A Google Inc. cookie-kat és web beacont (web jelző) használ információgyűjtés céljából, valamint annak érdekében, hogy segítse a Weblap használatának elemzését. A cookie által tárolt információkat (beleértve a Felhasználó IP-címét) a Google Inc. egyesült államokbeli szerverein tárolja. A Google Inc. átadhatja a gyűjtött információkat harmadik felek részére, amennyiben ezt törvény írja elő, vagy az adott harmadik felek a Google Inc. megbízásából feldolgozzák az információkat. A Google Inc. a Google Adsense keretében olyan, a látogatókat nyomon követő cookie-kat helyez el a Felhasználók készülékén, amelyek a látogatók online magatartását figyelik, és amelyek alapján a Google Inc. a felhasználói magatartáson, érdeklődési körön alapuló reklámot tesz számukra elérhetővé más weboldalakon. A nyomon követő cookie lehetővé teszi a Google Inc. számára a Felhasználó azonosítását egyéb weboldalakon is. A Google Inc. „Adatvédelmi irányelvei” a http://www.google.hu/intl/hu/policies/privacy/ honlapon érhető el. A Google Inc. weboldalán a Google Inc. adatokkal kapcsolatos tevékenységéről és a cookie-k letiltásáról, a hirdetések személyre szabásáról további hasznos információk találhatóak az alábbi honlapon: http://www.google.com/intl/hu/policies/privacy/ads/. A web beacon visszautasítására nincs lehetőség.

Űrlapokban megadott személyes adatok
Vendégkönyv bejegyzés írásánál személyes adatok is bekérésre kerülhetnek: Név, e-mail cím, lakóhely.

Az adatkezelő
A Személyes adatokat a Honlap üzemeltetője, a IPS Parketta Kft., mint adatkezelő kezeli.

Személyes Adatok továbbítása

Külső hivatkozások, linkek:
Külső hivatkozások és gombok esetén a látogatót a szolgáltatást kínáló cég oldalára irányítjuk, ezen esetekben oldalunk a webanalitikai adatokon kívül más személyes adatokat nem gyűjt. Külső hivatkozások meglátogatásakor a külső hivatkozás adatvédelmi szabályzata az irányadó.

Külső hivatkozásnak tekinthető pl. a partnereink logoja. Külső hivatkozások során elért weboldalakra nem vonatkozik jelen Szabályzat, mivel ezeket az oldalakat nem mi üzemeltetjük.

Vendégkönyv írás űrlap:
Vendégkönyv bejegyzés írásakor személyes adatok is bekérésre kerülhetnek: Név, e-mail cím, lakhely. Illetve a bejegyzéshez az Ön IP címét is eltároljuk. Ezen személyes adatokat rendszerünk visszavonásig tárolja.

Adatbiztonság

Az Adatkezelő megteszi a szükséges technikai és szervezési intézkedéseket, és kialakítja a szükséges eljárási szabályokat annak érdekében, hogy biztosítsa a Felhasználó által megadott, illetve hozzáférhetővé tett személyes adatok biztonságát az adatkezelés teljes folyamata során.

Az Adatkezelő a webodlalt az EZit Kft. (H-1132 – Budapest – Victor Hugo utca. 18-22., Cégjegyzékszám: 01-09-968191) szerverén tárolja.

A webodlal fejlesztését és üzemeltetését a Horizont Informatika Kft. (székhely: 4034 Debrecen, Repce u. 3; cégjegyzékszám: Cg. 09-09-010685) végzi.


Adatok módosítása, törlése, zárolása, tiltakozás az adatkezelés ellen, tájékoztatás kérése, jogérvényesítés

A Felhasználó az info@ipskiraly.hu email címre küldött levél útján kérheti személyes adatai törlését, módosítását, zárolását az Adatkezelőtől. A kérés beérkezésétől számított 30 napon belül Adatkezelő megteszi a szükséges lépéseket és tájékoztatja a Felhasználót az adatok kezeléséről.

A Felhasználó az info@ipskiraly.hu email címre küldött levél útján tiltakozhat az adatkezelés ellen és kérhet tájékoztatást az Adatkezelő által kezelt személyes adatival kapcsolatban az Adatkezelőtől.

Az érintett a személyes adatainak kezelésével kapcsolatos vélt jogsérelem esetén az illetékes törvényszékhez, a fővárosban a Fővárosi Törvényszékhez is fordulhat vagy vizsgálatot kezdeményezhet a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (elnök: dr. Péterfalvi Attila, 1024 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C., ugyfelszolgalat@naih.hu, +36-1-3911400, www.naih.hu).
powered by: Horizont Informatika